Efter ett formellt avslöjande i januari avslöjar medlemmar i ett konsortium som är inriktade på korsningen av blockchain och Things of Things (IoT) nya uppgifter om deras arbete.

Den unnamed gruppen, som inkluderar Bosch, BNY Mellon, Chronicled, Filament och andra start- och företagsföretag, har tillkännagivit ett API som stöder tekniker som erbjuds av ethereum, JP Morgan's Quorum och Linux-ledda Hyperledger-projektet.

"Protokollet tillåter användare att registrera flera typer av svagare identiteter, inklusive serienumrar, QR-koder och UPC-kodidentiteter och binda dem till starkare kryptografiska identiteter, vilka är otänkbart kopplade över både fysiska och digitala världar med blockchain-teknik," frisläppandet läser.

Programvaruutvecklingssatserna (SDK) är för närvarande i beta, och finns tillgängliga via Chronicled och Hyperledger-biblioteken på GitHub.

Som förklaras av Skuchain-grundaren Zaki Manian, gör verktygen det samma nyckelparet att representera en kryptografisk identitet som är kompatibel med båda blockkedjorna.

Vidare erbjöd Cisco och Bosch ny information om hur de använder blockchain-teknik i proof-of-concept-projekt.

Cisco, en utgåva från gruppen sa, utforskar hur det skulle kunna registrera enhetsidentiteter med hjälp av API, medan Bosch sägs ha genomfört ett test som är centrerat på att länka kilometerns avläsningar till ett blockchain-system.

Konsortiemedlemmar arbetar för närvarande med att utveckla en formell ideell för att stödja arbetet, med uppdateringar som förväntas senare i år.

Bilens bildmätare via Shutterstock