US Patent and Trademark Office (USPTO) publicerade 10 patentansökningar igår som arkiverades av Bank of America i juni förra året.

Förteckningen över förslag innehåller ett "realtidsomvandlingssystem", ett "cryptocurrency transaction payment system" och ett "cryptocurrency suspicious user alert system". Patentansökningar för offline lagring, "riskdetektering" och transaktionsvalidering publicerades bland annat.

Bank of America har hittills lämnat in 11 patentansökningar i samband med kryptokurser, vilket tyder på att företaget kan se efter att bygga, eller åtminstone konceptualisera, ett fullt realiserat kryptocurrency-nät. Dagens utgåva följer offentliggörandet av en patentansökan för ett cryptocurrency wire transfer system i september.

Bank of America är ett av ett växande antal banker som tittar på tekniken och väger potentiella applikationer - en process som framträder inom tillämpningsområdet. Banken är också en av 40 institutioner som deltar i blockchainkonsortiet ledt av uppstart R3CEV.

Bank of America svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar.

Bild via Ken Wolter / Shutterstock. com

Korrigering: En tidigare version av denna berättelse hänförde felaktigt sju patentansökningar till Bank of America. Den här artikeln har uppdaterats.