Det finns ett personalproblem i blockchain-industrin: helt enkelt finns det för många öppna positioner och för få blockchain-specialister.

För att hjälpa till att möta den snabbt ökande efterfrågan samarbetar IBM med Baruch College, Fordham University, University of Arkansas, University at Buffalo och University of British Columbia för att skapa en rad bidrag, design blockchain-läroplaner och mer.

Dessutom har IBM lagt till nya blockchainresurser till IBM Academic Initiative, en ambitiös insats som öppnar resurser från global tech giant till 1 000 universitet.

Men samtidigt som det är unikt i sitt omfattande räckvidd, är IBMs nya push bara det senaste i en rad ansträngningar runt om i världen för att utbilda nya blockchain industry talang.

Marie Wieck, chef för IBM Blockchain, beskriver resultaten av en beta-version av programmet till All4bitcoin:

"Vi har redan fått några väldigt mycket positiva svar."

Praktiskt lärande

Wieck avslöjade också detaljer om hur programmen kommer att utnyttja IBMs teknik.

Till att börja med kommer IBM Blockchain Platform, företagets proprietära distribuerade ledgerteknik, att utgöra en del av läroplanen, och kommer att bli tillgänglig för studenter.

Vidare kommer universitet som deltar i projekten att få sex månaders tillgång till IBM Cloud och användning av IBM Blockchain cloud sandbox.

Och det blir allt lättare att se hur sådana färdigheter skulle användas av akademikerna på kurserna.

Meddelandet kommer samma dag som IBM formellt lanserade IBM Blockchain Platform, ett konsortium för matförsörjningskedjor med Walmart och andra större företag ombord och avslöjade den första någonsin startupacceleratorn som syftade till att investera i startupbyggnad med Hyperledger Fabric.

Student lockers bild via Shutterstock