För finansinstitut har blockchain-teknik ett stort löfte som ett sätt att driva effektivitet i finansiella betalnings- och avvecklingssystem som har varit långsamma att förändras. Det ger också möjligheten att revolutionera utgivning och spårning av aktier och aktier.

Under de senaste åren har många av världens största banker påbörjat allvarligt experimenterande med blockchain som ett sätt att lösa en mängd problem med gamla finansiella system. För detta ändamål har många banker startat egna forskningsprojekt eller gått med i konsortier för att experimentera med tekniken, utforska användarfall och eventuellt få banken till en ny era av effektivitet och anslutning.

I vår nya rapport, Banker och Blockchain , undersöker CoinDesk blockchains potential i finansbranschen, utvärderar de viktigaste aktörerna och belyser några av möjligheterna för tekniken att störa traditionella mekanismer i den finansiella marknader. Den beskriver också några av de potentiella utmaningar som pionjärer står inför inom denna sektor och skisserar några möjliga lösningar.

Höjdpunkterna inkluderar:

  • En introduktion till blockchainteknologins mekanik och varför det skiljer sig från bitcoin valutan
  • Fördelarna med blockchain tech inom finans, från öppenhet och transaktionshastighet till låg kostnad
  • Särskild användning fall för blockchain inom bankverksamhet, från uppgörelser och clearing till betalningar och mer
  • Hastigheten till distribuerad ledgerteknik inom finanssektorn
  • Utmaningarna för finansiella blockkedjor
  • En titt på de företag som nu specialiserat sig på blockchain-tjänster.

För att få din kopia av rapporten, klicka här.